Tudi v letu 2014 in nadaljnjih letih bo davek od dohodka pravnih oseb obdavčen po stopnji 17%. Tako so odločili poslanci na svoji seji 24.9.2013, ko so sprejeli spremembe zakona DDPO. Po isti, t.j. 17% stopnji je (bo) obdavčen tudi dobiček, ugotovljen v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013.