16.2.2014, dr. Mateja Drobež Tomšič, Vir: Verlag Dashöfer

Tako imenovani popoldanski s.p. je namenjen osebam, ki so obvezno zavarovani iz drugega naslova in dodatno opravljajo še samostojno dejavnost (popoldanski s.p.).

 

Fizične osebe, ki so zavarovani kot delavci iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, in opravljajo poleg tega tudi dejavnost (popoldanski podjetniki), se zavarujejo za invalidnost kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (20. člen ZPIZ-2). Višina prispevka PIZ je določena v pavšalnem znesku, ki ga določi zavod.[1] Tudi višina prispevka za zdravstveno zavarovanje je določena v pavšalnem znesku. [2]Prispevki za zdravstveno zavarovanje se s  1.2 oziroma za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014 zvišujejo. Po novem se tudi v primeru opravljanja dejavnosti kot postranskega poklica plačujeta tako prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni kot tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje.

 

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje (prvič z rokom plačila najpozneje do 15. 3. 2014) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen v mesečnem znesku, ki se določi v višini 0,53 % od povprečne bruto plače za oktober preteklega leta.

 

Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi mesečni prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6.36 % od zneska 25 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta.

 

Za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, se štejejo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci fizične osebe (v skladu s predpisi o gostinstvu to dejavnost opravljajo le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu).

 

Podatki o višini mesečnega zneska navedenih prispevkov, ki veljajo od februarja 2014 dalje:

 

Znesek povprečne bruto plače za oktober preteklega leta (PP)

Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % od PP)

Mesečni znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ (6,36 % od 0,25 PP)

PP oktober 2013: 1.526,11 EUR

Znesek od februarja do decembra 2014:

8,09 EUR

Znesek od februarja do decembra 2014: 24,27 EUR

 

Za namene zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je po novem potrebna prijava in odjava iz tega zavarovanja na obrazcu M12. Obveznost zavarovanja nastopi z dnem nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu (registracija dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic), preneha pa z dnem prenehanjem tega statusa. V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic).