- Ukinja se regijska davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj ter uredba o tej davčni olajšavi. Enotna olajšava za vlaganja v R&R znaša odslej 100 % vlaganj (doslej 40 %). Neizkoriščene regijske olajšave bo možno uveljaviti do poteka roka (5 let).

 

- Investicijska olajšava se iz dosedanjih 30 % dviga na 40 %, prav tako se ukinja vrednostna omejitev te olajšave (dosedanjih 30.000 € se črta). Višja olajšava velja tudi za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

 

- Investicijska olajšava in olajšava za vlaganja v R&R se izključujeta (od 1.1.2012).

 

- Podaljša se obdobje, v katerem se šteje, da proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja ter proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk, šteje za osnovno kmetijsko dejavnost, in sicer do 29. junija 2013.

 

- Za pravne osebe se zniža davčna stopnja iz dosedanjih 20 % na:

  • za leto 2012: 18 %
  • za leto 2013: 17 %
  • za leto 2014: 16 %
  • od leta 2015: 15 %.