Irena Kamenščak, BDO Svetovanje d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je bil objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (predlog spremembe ZDR-1).

V predlogu spremembe ZDR-1 so predvidene naslednje spremembe zakonodaje:

  • Uvaja se obrnjeno dokazno breme v primeru spora o obstoju delovnega razmerja, če bo delavec navajal dejstva, ki opravičujejo domnevo obstoja delovnega razmerja. V tem primeru bo moral delodajalec dokazati, da v obravnavanem primeru delovno razmerje ne obstaja.

  • Pri izplačilu odpravnine kot pravice delavca v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas, predlog prinaša pravilo, da bo moral delodajalec izplačati delavcu odpravnino, do katere je upravičen na podlagi zakona ob izplačilu zadnje plače v skladu z zakonom, če zanj veljavna kolektivna pogodba dejavnosti ne določa kaj drugega.

  • Enako pravilo prinaša predlog za primere odpravnin pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. Tudi v tem primeru bo treba odpravnino izplačati najkasneje ob izplačilu zadnje plače.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je bil objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (predlog spremembe ZUTD).

V predlogu spremembe ZUTD so predvidene naslednje spremembe zakonodaje:

  • Spreminja se definicija brezposelne osebe, in sicer se med brezposelne osebe ne bodo več šteli družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe iste družbe, ne glede na to ali gre za enoosebno ali več-osebno družbo.

  • Iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti se črtajo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Namen te spremembe je, da se družbenikom gospodarskih družb in zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe, če v družbi ne sklenejo delovnega razmerja, samo na podlagi njihovega statusa onemogoči vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti. Po novem bo to onemogočeno vsem družbenikom/poslovodnim osebam in ne več le tistim v več-osebnih družbah in zavodih. Družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba, lahko namreč v družbi ali zavodu sklene delovno razmerje, na podlagi katerega je vključen v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in lahko v primeru nastanka brezposelnosti na tej podlagi pridobi tudi pravico do denarnega nadomestila.