Z 31. decembrom 2020 se ukinja gospodinjska evidenca v skladu z Zakonom o prijavi prbivališča (ZPPreb-1; UL RS 52/169), zato je uveden pogoj prijavljenega istega stalnega prebivališča, preko katerega se vzspostavlja domneva o preživljanju družinskega člana (obstoj ekonomske skupnosti zavezanca in družinskega člana), ob izpolnjenih drugih zakonskih pogojih.