Podjemna pogodba je pogodba, s katero naročnik pri izvajalcu naroči opravo določenih del, podjemnik pa se zaveže, da bo ta dela opravil na dogovorjen način.

Pri tem pa je potrebno biti pazljiv, sploh ko podjemno pogodbo skleneta podjetje in fizična oseba. Pogosto je slišati, da je oseba "zaposlena" preko podjemne pogodbe. Sklenitev podjemne pogodbe za delo, ki vsebuje elemente delovnega razmerja, namreč ni v skladu z zakonom.

V naslednjem članku bomo preverili, kaj je podjemna pogodba, čemu je namenjena in kdaj sklenitev podjemne pogodbe ni v skladu z zakonom.

 

Kaj je podjemna pogodba?

Podjemna pogodba (oz. pogodba o delu) je pogodba, ki jo skleneta naročnik in podjemnik.

Podjemnik se v pogodbi zaveže, da bo za naročnika opravil dogovorjeno delo (denimo izdelava lesene garniture, popravilo vodovodne napeljave, ipd.), naročnik pa se zaveže, da bo v zameno podjemniku plačal dogovorjeno plačilo.

V podjemni pogodbi se dogovori tudi druge podrobnosti, kot so podrobnosti izvedbe, rok izvedbe, rok plačila, kdo priskrbi material, itd.

Podjemna pogodba se v praksi pogosto sklene ustno, vendar je prav zaradi dokazovanja obstoja razmerja in podrobnosti dogovora priporočljiva pisna oblika.

 

Organizacija dela

Podjemnik si delo organizira delo. To pomeni, da si sam priskrbi vse kar potrebuje za delo (stroje, orodje, ipd.). Kdo priskrbi material je stvar dogovora.

Pri delu je podjemnik samostojen. Sam odgovarja za rezultat dela in ni podrejen naročniku.

Med opravljanjem dela mora podjemnik sicer spoštovati navodila naročnika, ter mu omogočiti nadzor nad potekom dela, a je ta nadzor drugačen in manj inteziven, kot v primeu delovnega razmerja, kjer nadzor vsebuje tudi disciplinsko oblast nad delavcem.

 

Pogodbo morate imeti vedno pri sebi

Posameznik, ki opravlja delo preko podjemne pogodbe, mora imeti med opravljanjem dela, vedno pri sebi izvod podpisane pogodbe.

Trajanje dela po podjemni pogodbi

Delo po podjemni pogodbi ni časovno omejeno.

Tako se lahko podjemna pogodba sklene za določen ali za nedoločen čas.

Podjemna pogodba ≠ pogodba o zaposlitvi

Zelo pomembno je razlikovati med podjemno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.

Pri podjemni pogodbi gre za pogodbo civilnega prava. Pogodba o zaposlitvi pa je pogodba delovnega prava, s katero se sklene delovno razmerje.

Ta razlika je zelo pomembna, saj se podjemna pogodba ne sme skleniti v primeru, ko pri delu obstajajo elementi delovnega razmerja.

Torej ko gre za delo, kjer se podjemnik prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem osebno in nepretrgano opravlja delo za plačilo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

V takšnem primeru morata delodajalec in delavec skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o občasnem oz. začasnem delu upokojenca (če gre za delo, ki ga opravlja upokojenec).

Vir: informiran.si