Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Na podlagi tega zakona lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu. 

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.
 

>> Kako oddate vlogo?

Elektronsko vlogo za povračilo nadomestila plače oddate na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 30 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi odrejene karantene. 

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Povračilo izplačanih nadomestil plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena karantena.

Upravičenost do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene traja najkasneje do 30. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh. Na podlagi izdane odločbe z vami sklenemo pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil plače. V njej je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo.

 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Pripravite ustrezna dokazila, ki so obvezna priloga k vlogi (kopijo odločbe o odreditvi karantene, po potrebi pisno izjavo zaposlenega o odhodu v državo na rdečem seznamu zaradi osebnih okoliščin, ki so navedene v zakonu).

2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – odrejena karantena

 

Koliko znaša nadomestilo plače?

Izplačano nadomestilo plače zaradi odrejene karantene se v celoti povrne iz javnih sredstev. 

Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni:

  • 100 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas (plačilo, ki bi ga zaposleni prejel, če bi delal)

    Kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo med opravljanjem dela, vi kot delodajalec pa zanj ne morete organizirati dela na domu.

 

  • 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas


Kadar se zaposleni odpravi v državo na rumenem ali zelenem seznamu in mu je ob prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali kadar je zaposlenemu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo izven opravljanja dela, vi kot delodajalec pa zanj ne morete organizirati dela na domu.
 

  • polovica plačila, do katerega bi bil zaposleni upravičen, če bi delal (vendar ne manj kot 70 % minimalne plače)Kadar je zaposlenemu odrejena karantena, ker je obiskal državo na rdečem sezamu, izjemoma zaradi določenih osebnih okoliščin, ki so:

 

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
  • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev (očeta, matere, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša, posvojitelja)
  • rojstvo otroka.

Zaposleni vam mora najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo o nameravanem obisku države na rdečem seznamu zaradi navedenih osebnih okoliščin.

Če je vašemu zaposlenemu odrejena karantena, vas mora o tem in o razlogih zanjo obvestiti najkasneje v 3 delovnih dneh od odreditve. Ravno tako vam mora posredovati odločbo o odrejeni karanteni najkasneje v 3 delovnih dneh od njenega prejema.

 

Kdo lahko uveljavlja povračilo?

Povračilo izplačanega nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene, lahko uveljavljate:

  • delodajalci, ki izjavite, da ne morete organizirati dela na domu za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena.

Zaposleni z odrejeno karanteno lahko prejemajo nadomestilo plače iz tega razloga le za obdobje, za katero jim je bila odrejena karantena po zakonu o nalezljivih boleznih. 

 

Vir: ZRSZ