DZ je z glasovi poslancev potrdil novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Največja sprememba bo veljala za zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov "normirance". Sprememba bo veljala tako za zavezance, ki so zavarovani kot samostojni podjetniki, kot tudi tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost.

1. Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca zavarovanega na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve se upoštevajo normirani odhodki, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna

 

osnova, v eurih

 

 

% prihodkov

nad do
  50.000 80 %    
50.000 100.000 40 % nad 50.000
100.000   0 % nad 100.000

 

2. Če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bila obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih  

 

% prihodkov

nad do
  12.500 80 %    
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000   0 % nad 50.000

 

Pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem bo ponovno določena stopnja v višini 25 % in ne kot v letu 2022 15 %.

Novela Zakona o dohodnini prinaša tudi novosti na področju dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer:

  • splošna olajšava je določena v višini 5.000,00 EUR;
  • višja olajšava za vzdrževane družinske člane;
  • zopet določen najvišji dohodninski razred v višini 50 % (v letu 2022 45 %);
  • v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva izplačilo za uporabo lastnih sredstev za delo na domu do višine 0,20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za vsak dan dela na domu;
  • dodatna olajšava za mlade.
  • izplačilo poslovne uspešnosti največ dvakrat letno do višine 100 % plače zaposlenih v Sloveniji

Izplačilo lastnih deležev pa se bo ponovno obravnavalo kot dividenda.