Prijava delavca

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec prijaviti delavca  v obvezna socialna zavarovanja. Prijavi priloži pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju. 

Rok za prijavo

Delodajalec mora delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja  z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba

V obvezna socialna zavarovanja morajo biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki so poslovodne osebe, če niso zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas.

Obveznost zavarovanja za samostojnega podjetnika nastopi:

 • z dnem registracije v Poslovnem registru Slovenije, če ob registraciji ni zavarovan po prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja). Če je zavarovan iz naslova delovnega razmerja za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova s.p.;
 • z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, če je bil ob registraciji zavarovan po tej prednostni podlagi.

Obveznost zavarovanja za družbenika, ki je poslovodna oseba, nastopi:

 • z dnem vpisa v sodni register kot družbenik in poslovodna oseba, če ob vpisu ni zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova samostojnega opravljanja gospodarske ali druge dovoljene dejavnosti). Če je zavarovan po drugi prednostni podlagi za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova statusa družbenika in poslovodne osebe;
 • z naslednjim dnem, ko preneha zavarovanje po drugi prednostni podlagi, če je bil ob vpisu zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas.

Rok za prijavo

Samostojni podjetnik in družbenik, ki je poslovodna oseba, morata prijavo v obvezna socialna zavarovanja vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Način vložitve obrazca M-1

Zavezanec za prijavo lahko vloži prijavo  v obvezna socialna zavarovanja:

 • elektronsko, prek portala e-VEM (prek portala e-VEM je možna prijava po šifrah podlag za zavarovanje 001, 002, 005, 013, 034, 036, 040, 102, 103, 112)
 • v papirni obliki po pošti ali neposredno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS 
 • na točkah VEM (na točki VEM je možna prijava le po šifri podlage za zavarovanje 001, 005, 013).

Od 1. januarja 2016 bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati prek portala e-VEM.

Prijava in sprememba podatkov z obrazcem M-1 prek portala e-Vem:

Z obrazcem M-1 se prek portala e-VEM opravi:

 • prijava zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja,
 • sprememba podatkov na že vloženem obrazcu M-1 (odprtem zavarovanju), ki jih ni dovoljeno spreminjati z obrazcem M-3, pri čemer mora zavezanec za prijavo hkrati z novim obrazcem M-1 vložiti še obrazec M-2, s katerim razveljavi prejšnjo prijavo z nepravilnimi podatki oziroma zaključi zavarovanje zaradi spremenjenih podatkov.

Zavezanec za prijavo lahko z obrazcem M-1 popravlja oziroma spreminja sledeče podatke:

 • Registrska številka,
 • EMŠO zavarovanca,
 • Datum pričetka zavarovanja,
 • Podlaga za zavarovanje,
 • Delovni/zavarovalni čas zavarovanca,
 • Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca.

Opisi šifer podlag za zavarovanje, pogoji za zavarovanje, dokazila, ki jih je potrebno pri prijavi preveriti oziroma priložiti in sam postopek izpolnjevanja prijave v obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM so opisani v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-1.