Od 1. januarja 2018 dalje, velja nova višina najnižje osnove za plačilo prispevkov v znesku 855,72 EUR. Osnova velja za vsa izplačila delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2). Znesek predstavlja 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.