Izvajanje ukrepov:

1. Državni zbor je 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Novi zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Omogočal bo povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, in zaposlenim, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.

2. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020) je začel veljati 29.3.2020. 

V skladu s sedanjim zakonom smo na zavodu za zaposlovanje pristojni za izvajanje povračila nadomestil plače zaposlenim, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, in zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene.
 

Povračilo nadomestila plače – začasno čakanje

V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo pripravljamo novo vlogo, ki jo bo v kratkem možno oddati na portalu za delodajalce. To pomeni, da dosedanjo vlogo za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umikamo s portala. 

Novi zakon določa, da boste morali vlogo za zaposlene, ki so že na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, pa zanje še niste oddali vloge, predložiti v 8 dneh od objave zakona (predvidoma do 18.4.2020). Pri tem boste lahko upravičeni do povračila nadomestila plače od 13.3.2020. 

Če ste že oddali vlogo za začasno čakanje na delo po sedanjem zakonu (ZIUPPP), bomo vašo vlogo obravnavali po novem zakonu (ZIUZEOP), ki zagotavlja ugodnejše pogoje za uveljavljanje povračila. To pomeni, da bomo upoštevali vse že sprejete vloge, zato vam jih ni treba na novo oddajati. V kratkem boste prejeli poziv za dopolnitev vloge.

Če ste želeli oddati vlogo za začasno čakanje na delo po sedanjem zakonu, vendar postopek vaše registracije na portalu še ni zaključen, boste omenjeno vlogo lahko oddali po uvejavitvi novega zakona. 

Na Zavodu ne moremo zagotavljati informacij o izvedbi postopkov napotitve delavcev na začasno čakanje na delo, saj za to nismo pristojni. Predlagamo, da se za omenjene informacije obrnete na delodajalske organizacije in združenja, katerih član ste. 
 

Povračilo nadomestila plače – odrejena karantena

Na našem portalu za delodajalce še naprej lahko oddate elektronsko vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene po sedanjem zakonu (ZIUPPP).

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: 

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, preglejte Priročnik za vnos in oddajo vloge (zaposleni z odrejeno karanteno).

gumb Oddajte vlogo na portalu, povračilo nadomestila plače, interventni zakon

 

 Vir: ZRZS