S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem). Če je bil do 1. januarja 2022 odbitek vstopnega DDV za osebne avtomobile mogoč le, če jih je podjetje uporabljalo za svojo glavno dejavnost (npr. taksi služba, avtošola ...), pa po noveli zakona ni pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1.  motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida (velja torej za baterijska električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride)

2. vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov

Davčni zavezanec lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

-       polnjenju, 

-       nabavi tekočin in maziv, 

-       nabavi nadomestnih delov ter 

-       nakupu storitev, tesno povezanih s tem.

Kaj te spremembe pomenijo v povezavi s financiranjem e-vozil? Pri finančnem leasingu bo možno uveljavljanje vstopnega davka takoj v celoti, pri operativnem leasingu (poslovnem najemu) pa bo leasingojemalec lahko sproti uveljavljal vstopni DDV na vse obroke leasinga. 

 

Finančne ugodnosti za podjetja pri nakupu električnega vozila*:

Odbitek DDV: od 1.1. 2022 so vsa podjetja ob nakupu električnega avtomobila upravičena do odbitka DDV. 

- 40 % investicijska olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - manj davka na dobiček za podjetje; v naslednjih petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 % vlaganj v trajnostno mobilnost, vključno z električnimi avtomobili, polnilnimi postajami, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. V primeru nakupa s finančnim lizingom je olajšava mogoča, medtem ko pri nakupu z operativnim lizingom ni.

Brez bonitet. S spremembo zakona o dohodnini je bila spremenjena stopnja obračuna dohodnine za zasebne uporabe službenega električnega vozila. Po novem je ta stopnja ničelna, torej se  mesečno v osnovo za dohodnino ne vključuje več določen delež vrednosti električnega avtomobila. Za avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje je stopnja nespremenjena in znaša 1,5 odstotka vrednosti avtomobila na mesec.

*Navedene ugodnosti veljajo na dan 1.3.2022.

 

Ob spremembi zakona o dohodnini je Ministrstvo za finance republike Slovenije izdalo tudi poseben pravilnik, ki podrobneje opredeljuje možnosti obračuna odbitka DDV. Za del uporabe električnega službenega avtomobila v osebne namene mora namreč podjetje plačati DDV. 

Za vsak kilometer uporabe električnega službenega avtomobila v osebne namene se v davčno osnovo za obračun DDV vključi 0,37 evra. Obračunsko obdobje, določeno v pravilniku, znaša pet let.

 

Primer izračuna popravka DDV zaradi zasebne rabe

Stanje kilometrov konec leta: 14.600
4600 km na potnih nalogih
10.000 zasebnih kilometrov

Osnova za obračun DDV: 10.000 x 0,37 EUR = 3700 EUR

Popravek DDV: 3700 EUR x 22 % = 814 EUR

Popravek DDV v 5 letih = 5 x 814 EUR = 4.070 EUR

A pozor: ker za osebno rabo službenega električnega avtomobila velja tudi vožnja na delo in z dela, se je potrebno odločiti, ali odbitek DDV ob nakupu službenega električnega avtomobila sploh obračunati. 

Podjetje bi namreč za zaposlenega, ki se vsak dan s službenim avtomobilom vozi na delo iz približno 50 kilometrov oddaljenega kraja (povratna pot 100 km), lahko že samo zaradi poti v službo in domov v petih letih plačati večji znesek DDV kot znaša znesek odbitega DDV (odvisno od vrednosti vozila). Ker pa bo ta zaposleni s službenim avtomobilom gotovo opravil še dodatne kilometre v zasebne namene, je v tem primeru torej vsekakor bolje, da si podjetje ob nakupu električnega avtomobila ne odbije DDV, brez omejitev pa si ga lahko odbije od stroškov vzdrževanja, nadomestnih delov in ostalega, kar sodi v ta sklop. 

Prihranek zaradi odbitka DDV ob nakupu električnega avtomobila je namreč manjši od stroškov, ki jih bo podjetje imelo v naslednjih petih letih zaradi plačevanja DDV za vsak kilometer uporabe tega vozila v zasebne namene.