Domov DOMOV | Kontakt KONTAKT | Kazalo strani KAZALO
Računovodske storitve

MM Konto

STORITVE


HITRI KONTAKT


MM Konto d.o.o
Devova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 515 50 22
Fax.: +386 1 510 50 24
E-mail: info@mm-konto.si
www.računovodskestoritve.si


NOVICE

REGRES za letni dopust

Novica 18. maj 2024

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2024 to znaša 1.253,90 EUR. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres. Najvišji neobdavčeni regres za izplačilo v mesecu MAJU 2024 znaša 2.279,52 €.

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine

Novica 29. januar 2024

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Objavljamo obvestilo glede obračuna OZP in obračuna akontacije dohodnine.

Obvezni zdravstveni prispevek

Novica 19. januar 2024

 Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, prvo plačilo pa se zato praviloma izvede februarja 2024.
Arhiv novic


PRIJAVA NA E-NOVICE

Ime:

E-mail naslov:

Seštejte števili 54 in 11
:

Nahajate se: Domov : Novice

Normirani s.p.-ji po novem

18. maj 2023

 

Dne 28. novembra 2022 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Ur.l. RS št. 158/2022). Zakon je začel veljati 20. decembra 2022, razen 17. člena tega zakona, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2023.  Novela prinaša tudi spremembe pri obdavčitvi samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov.

Kaj se spremeni ?

Spremenijo se

  • odstotki davčno priznanih (normiranih) odhodkov glede na višino doseženih prihodkov in glede na vključenost v obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
  • zaposlitveni pogoj.

Davčna stopnja ostaja enaka – 20%.

Spremembe glede zaposlitvenega pogoja 

Ostaja pogoj prihodkov v preteklim koledarskem letu  in zaposlitve najmanj ene osebe na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve za polni delovni čas, vendar neprekinjeno najmanj 9 mesecev (do sedaj 5 mesecev).

Upoštevanje normiranih odhodkov v višini 80 % do 50.000  oz. 40 % do 100.000  – kdo?

Pri zavezancih, ki bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovano za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebo neprekinjeno najmanj 9 mesecev, se bo pri določanju normiranih odhodkov upoštevala naslednja lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov

nad

do
 

50.000

80 %    
50.000 100.000 40 % nad

50.000

100.000   0 % nad

100.000

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov torej znaša 60.000 € (do sedaj je bilo 80.000 €).

Kako bo pri t.i. »popoldanskih« s.p.-jih ?

Pri zavezancih, ki ne bodo imeli v davčnem letu obvezno zavarovane za polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj 1 osebe neprekinjeno najmanj 9 mesecev – (najpogosteje pri t.i. »popoldancih«) – se bo upoštevala lestvica:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih % prihodkov
nad do
  12.500 80 %    
12.500 50.000 40 % nad 12.500
50.000   0 % nad 50.000

Najvišja dopustna priznana višina normiranih odhodkov tako znaša precej manj kot do sedaj, 25.000 € (do sedaj 40.000 €).

Kdo šteje za polno zavarovano osebo?

  • nosilec dejavnosti, vključen v zavarovanje za polni delovni čas (podlaga 005),
  • zaposlena oseba za polni delovni čas (podlaga 001),
  • zaposlena oseba, ki je na porodniškem (starševskem dopustu).

Kdo se ne šteje za polno zavarovano osebo?

  • Delni upokojenec,
  • Nosilec dejavnosti, ki je delno zaposlen,
  • Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas,
  • Zaposleni, ki koristijo starševsko varstvo.

Primeri izračuna davčne osnove oz. dohodnine po novem

Če bo podjetnik s.p. (polno samozaposlen) ustvaril 100.000 € prihodkov, koliko bo plačal dohodnine?

Normirani odhodki: 80 % do 50.000 € = 40.000 €, 40 % od 50.000 € = 20.000 €
Davčna osnova:100.000 € – 60.000 € = 40.000 €
Dohodnina: 8.000 €.

Če bo podjetnik s.p., ki posluje kot »popoldanski s.p.  ustvaril 30.000 € prihodkov, koliko bo plačal dohodnine?

Normirani odhodki:  17.000 € (80 % do 12.500 € = 10.000 €, 40 % od 17.500 € = 7.000 €)
Davčna osnova: 30.000 € – 17.000 € = 13.000 €
Dohodnina: 2.600 €

 

Vir: SPOT Svetovanje Posavje, Avtor: Karmen Levak

"Vašemu poslovanju dodajamo vrednost.
VSAK DAN, VSAK TRENUTEK."