Domov DOMOV | Kontakt KONTAKT | Kazalo strani KAZALO
Računovodske storitve in davčno svetovanje

MM Konto

STORITVE


HITRI KONTAKT


MM Konto d.o.o
Devova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 515 50 22
Fax.: +386 1 510 50 24
E-mail: info@mm-konto.si
www.računovodskestoritve.si


NOVICE

Čakanje zaposlenega na domu zaradi korona virusa

Novica 30. junij 2020

Čakanje zaposlenega na domu zaradi korona virusa

Ukrep je podaljšan do 31.07.2020

Z namenom ohranitve delovnih mest pri delodajalcih, ki jih je izbruh okužb z virusom SARS-CoV-2 najbolj poslovno prizadela, je vlada sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Del tega zakona je tudi subvencionirana napotitev zaposlenega na čakanje na delo doma.

V tem trenutku je zakon še v procesu sprejemanja in še ne velja, se pa pričakuje, da bo pričel veljati kmalu.

V nadaljevanju bomo preverili, katera podjetja bodo upravičena do pomoči in pod kakšnimi pogoji.

Subvencioniranje skrajšanja delovnega časa od 1. junija dalje (dopolnjeno 30. 5)

Novica 01. junij 2020

Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra  2020. ZIUOOPE je pričel veljati 31. maja (UL RS 80/20). ZRSZ bo vloge preko portala za delodajalce pričel sprejemati od 12.06.2020 dalje.

Še pred oddajo vloge za pridobitev subvencije imate delodajalci zakonsko obveznost, da na ZRSZ v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, pošljete obvestilo po elektronski pošti na naslov:  obvestilacas@ess.gov.si.

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Novica 14. maj 2020

Kako delodajalec poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi?

Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi:

  • poslovnega razloga (postopek...)
    (ko delodajalec ne potrebuje več delavca za opravljanje dela zaradi organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov)
  • nesposobnosti (postopek...)
    (kadar delavec ne izpolnjuje pričakovanih delovnih ciljev, dela ne opravlja strokovno, kvalitetno, pravočasno, ne izpolnjuje pogojev za delo, …)
  • krivdnega razloga (postopek...)
    (kadar delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja)

Pri tem se je potrebno zavedati, da je dokazno breme pri teh odpovedih na strani delodajalca (delodajalec mora dokazati razloge, zaradi katerih je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana).
Arhiv novic


PRIJAVA NA E-NOVICE

Ime:

E-mail naslov:

Seštejte števili 47 in 11
:

Nahajate se: Domov : Aktualno : DDV klavzule

V skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so obvezne sestavine računa tudi podlage (klavzule) za (ne)obračun DDV.

Zap. št.

Vsebina

Določba od 1. aprila 2015

po ZDDV-1 (1)

po Direktivi (2)

v SLO

v ANG (3)

1

2

3

4

5

1. Nepremičnine

1.1.

Storitve, povezane z nepremičninami, zunaj Slovenije

DDV ni obračunan po 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije)

Obdavčljivo po kraju nepremičnine - člen 47 Direktive

VAT is accounted by the place of immovable property under Article 47 of Directive

1.2.

Posredovanje pri nepremičninah zunaj Slovenije, razen posredovanja v zvezi z nastanitvijo

DDV ni obračunan 27. členu ZDDV-1 (kraj storitve zunaj Slovenije)

Obdavčljivo po kraju nepremičnine - člen 47 Direktive

VAT is accounted by the place of immovable property under Article 47 of Directive

1.3.

Promet starih objektov

Oproščeno DDV po 7. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(j) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(j) of Directive

1.4.

Promet zemljišč, razen stavbnih

Oproščeno DDV po 8. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(k) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(k) of Directive

1.5.

Najem nepremičnin v Sloveniji

Oproščeno DDV po 2. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(l) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(l) of Directive

2. Promet blaga v EU

2.1.

Dobava blaga v EU:

Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive

VAT exempt under Article 138(1) of Directive

 

- dobave novih prevoznih sredstev v EU

Oproščeno DDV po 2. točki 46. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 138(2)(a) Direktive

VAT exempt under Article 138(2)(a) of Directive

 

- dobave trošarinskih izdelkov

Oproščeno DDV po 3. točki 46. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 138(2)(b) Direktive

VAT exempt under Article 138(2)(b) of Directive

 

- prenosi blaga v druge države EU (interna listina)

Oproščeno DDV po 4. točki 46. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 138(2)(c) Direktive

VAT exempt under Article 138(2)(c) of Directive

2.2.

Dobava blaga pri tristranskem poslu:

/

/

/

 

Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive

VAT exempt under Article 138(1) of Directive

 
 

- zavezanec s slovensko ID-številko je drugi v verigi

Oproščeno DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 - tristranski posel - obrnjena davčna obveznost

Oproščeno DDV po členu 138(1) Direktive - tristranska dobava - obrnjena davčna obveznost

VAT exempt under Article 138(1) of Directive - Triangular Transaction - reverse charge for recipient

2.3.

Dodelave/popravila blaga zavezanca iz držav članic EU - blago se po popravilu vrne nazaj od koder je prišlo

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive

3. Prevoz blaga v EU in s tretjimi državami

3.1.

Prevozne storitve v EU za naročnika, ki ima ID-številko druge države, kot je kraj glavne storitve:

/

/

/

 

- prevozi blaga po EU ali izven EU opravljenim tujim zavezancem

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 of Directive

 

- prevozi blaga iz Slovenije v tretjo državo, opravljen slovenskim zavezancem in nezavezancem, povezan z izvozom

Oproščeno DDV po prvem odstavku e. točki 52. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 146(1e) Direktive ZDDV-1

VAT exempt under Article 146(1e) of Directive

 

- prevozi blaga zunaj EU opravljen slovenskim zavezancem in povezan z uvozom

Oproščeno DDV po 12. točki prvega odstavka 50. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 144 Direktive ZDDV-1

VAT exempt under Article 144 of Directive

3.2.

Prevozne storitve opravljene nezavezancem znotraj EU - kraj začetka prevoza ni Slovenija

DDV ni obračunan po 3. odstavku 28. člena ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju začetka prevoza - člen 50 Direktive

Place of taxation - place of departure under Article 50 of Directive

3.3.

Prevozne storitve opravljene nezavezancem po tretjih državah

DDV je obračunan po 2. odstavku 28. člena ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 49 Direktive

Taxable by the place of supply under Article 49 of Directive

4. Storitve svetovalcev in storitve po 25. členu ZDDV-1

/

Storitev za naročnika tujega davčnega zavezanca

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 1.odst.25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive 2006/112/ES

Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES

5. Promet blaga in z njim povezanih storitev s tretjimi državami

5.1.

Izvoz blaga:

/

/

/

 

- blago odpelje iz Slovenije prodajalec

Oproščeno DDV po točki a) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 146(1)(a) Direktive

VAT exempt under Article 146(1)(a) of Directive

 

- blago odpelje iz Slovenije kupec

Oproščeno DDV po točki b) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 146(1)(b) Direktive

VAT exempt under Article 146(1)(b) of Directive

5.2.

Uvoz blaga v EU, oproščen DDV zaradi nadaljnje dobave v drugo državo EU (carinski postopek 42)

Oproščeno DDV po drugem odstavku 50. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 143 (1d) Direktive

VAT exempt under Article 143 (1d) of Directive

5.3.

Dodelave/popravila blaga, če se blago po opravljeni storitvi odpelje iz Slovenije izven EU (tretje države)- je dokazilo o izvozu - naročnik izven Slovenije

DDV ni obračunan po 1.odst. e. točki 52. člena ZDDV-1

DDV ni obračunan po členu 146 (1d) Direktive

VAT exempt under Article 146 (1d) Direktive

5.4.

Storitve zastopnikov in posrednikov

Oproščeno DDV po 1. odstavku 55. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 153 Direktive

VAT exempt under Article 153 of Directive

5.5. Druge oprostitve

/

- oskrbovanje z gorivom in drugo oskrbovanje: a) plovil za prevoz potnikov, komercialno, ribiško dejavnost na odprtem morju b) plovil za reševanje in pomoč na morju c) vojaških plovil

Pod a in b - Oproščeno DDV po točki a) 53. člena ZDDV-1. Pod c - Oproščeno DDV po točki b) 53. člena ZDDV-1

Pod a in b: Oproščeno DDV po členu 148(a) Direktive. Pod c.Oproščeno DDV po členu 148(b)

Za a in b.: VAT exempt under Article 148(a) of Directive. Za c. VAT exempt under Article 148(b) of Directive.

 

- dobave, vzdrževanje, zakup ... plovil iz podtočk a) in b) (odslej plovila)

Oproščeno DDV po točki c) 53. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 148(c) Direktive

VAT exempt under Article 148(c) of Directive

 

- dobave, vzdrževanje ... zrakoplovov za mednarodni zračni prevoz (odslej zrakoplovi)

Oproščeno DDV po točki f) 53. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 148(f) Direktive

VAT exempt under Article 148(f) of Directive

 

- dobave blaga za oskrbo zrakoplovov

Oproščeno DDV po točki e) 53. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 148(e) Direktive

VAT exempt under Article 148(e) of Directive

 

- storitve neposredno za plovila in njihov tovor

Oproščeno DDV po točki d) 53. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 148(d) Direktive

VAT exempt under Article 148(d) of Directive

 

- storitve neposredno za zrakoplove in njihov tovor

Oproščeno DDV po točki g) 53. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 148(g) Direktive

VAT exempt under Article 148(g) of Directive

 

- oprostitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov

Oproščeno DDV po točki a) ali b) prvega odstavka 54. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 151(1)(a) ali (b) Direktive

VAT exempt under Article 151(1)(a or b) of Directive

/

- oprostitve dobav blaga in storitev silam NATO

Oproščeno DDV po točki c) ali d) prvega odstavka 54. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 151(1)(c ali d) Direktive o DDV

VAT exempt under Article 151(1)(c or d) of VAT Directive

 

- oprostitve dobav zlata centralnim bankam

Oproščeno DDV po točki e) prvega odstavka 54. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 152 Direktive

VAT exempt under Article 152 of Directive

 

- oprostitve, povezane z dobavami za človekoljubne organizacije

Oproščeno DDV po točki c) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 146(1)(c) Direktive

VAT exempt under Article 146(1)(c) of Directive

6. Prevozne in z njimi povezane storitve pri prometu blaga s tretjimi državami

6.1.

Storitve (prevozne, špediterske ...), povezane z izvozom

Oproščeno DDV po točki e) prvega odstavka 52. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 146(1)(e) Direktive

VAT exempt under Article 146(1)(e) of Directive

6.2.

Storitve (prevozne, špediterske ...), povezane z uvozom blaga in vključene v davčno osnovo pri carinjenju

Oproščeno DDV po 12. točki prvega odstavka 50. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 144 Direktive

VAT exempt under Article 144 of Directive

7. Posebnosti pri prometu blaga

7.1.

Storitve in dobave v carinskih postopkih

Oproščeno DDV po 57. členu ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 156(1)(a ... e), 159 ali 160 (1)(a) Direktive

VAT exempt under Article 156(1)(a ... c), 159 or 160 (1)(a) of Directive

7.2.

Storitve povezane z dobavami v davčnih skladiščih

Oproščeno DDV po četrtem in petem odstavku 58. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 157 Direktive

VAT exempt under Article 157 of Directive

7.3.

Dobava plina, elektrike in energije za ogrevanje ali hlajenje v drugo državo članico EU ali tretjo državo

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po 22. členu ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členih 38 in 39 Direktive

Reverse Charge - VAT exempt under Article 38 and 39 of Directive

8

Prevoz potnikov

/

/

/

/

- zunaj Slovenije

DDV je obračunan po 28. členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju prevozne storitve - člen 48 Direktive

VAT is accounted by the Article 48 of Directive

/

- v mednarodnem zračnem, železniškem in pomorskem prometu

Oproščeno DDV po 2. odstavku 49. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 389 Direktive

VAT exempt under Article 389 of Directive

9. Restavracijske storitve in catering

/

Restavracijske storitve in storitve cateringa, ki se opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih med prevozom potnikov v Sloveniji, vendar se ne začnejo v Sloveniji

DDV ni obračunan po 30.a členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju kjer se prevoz potnikov začne - člen 57 Direktive

VAT is accounted by the place of departure of teh passengers under Article 57 of Directive

/

Ostale restavracijske storitve in storitve cateringa - če se catering opravi izven Slovenije

DDV ni obračunan po 30. členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju, kjer je bil catering opravljen - člen 55 Direktive

VAT is accounted by the actual place of catering upon Article 55 of Directive

10. Pomožne prevozne storitve

/

opravljene tujim davčnim zavezancem

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Reverse Charge - VAT is not deducted unde Article 44 of Directive

/

opravljene nezavezancem, če so dejansko opravljene zunaj Slovenije

DDV ni obračunan po tretjem odstavku 29. člena ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju, kjer je bila opravljena storitev po 2. odstavku 54. člena Direktive

VAT is accounted by the actual place of service upon Article 54 (2) of Directive

11. Storitve s področja kulture, umetnosti, znanosti in športa idr. po 29. členu ZDDV-1

/

opravljene tujim davčnim zavezancem z vstopnino (kraj prireditve / storitve ni Slovenija)

DDV ni obračunan po prvem odstavku 29. členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 53 Direktive

VAT is accounted by the place of supply under Article 53 of Directive

/

opravljene nezavezancem (kraj prireditve / storitve ni Slovenija)

DDV ni obračunan po drugem odstavku 29. člena ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 54 (1) Direktive

VAT is accounted by the place of supply under Article 54 of Directive

12. Cenitve in delo na premičninah

/

opravljene tujim davčnim zavezancem (če se premičnina po opravljeni storitvi vrne pošiljatelju nazaj)

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Reverse Charge - VAT is not accounted unde Article 44 of Directive

/

opravljene nezavezancem - kraj dejansko opravljene storitve je zunaj Slovenije

DDV ni obračunan po tretjem odstavku 29. člena ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju storitve - člen 54(2) Direktive

VAT is accounted by the place of supply under Article 54(2) of Directive

13. Najem prevoznih sredstev

/

dolgoročni najem tujim davčnim zavezancem

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po prvem odstavku 25. člena ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost - DDV ni obračunan po členu 44 Direktive

Reverse Charge - VAT is not deducted unde Article 44 of Directive

/

dolgoročni najem tujim nezavezancem (razen najema čolna za razvedrilo)

DDV ni obračunan po drugem odstavku 30.b členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju bivališča najemnika - člen 56(2) Direktive

VAT is accounted by the place of costumer under Article 56(2) of Directive

/

dolgoročni najem tujim nezavezancem za razvedrilo

DDV ni obračunan po tretjem odstavku 30.b členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju izročitve - člen 56 (2) Direktive

VAT is accounted by the place of disposal under Article 56(2) of Directive

/

kratkoročni najem in prevozno sredstvo dano na razpolago zunaj Slovenije

DDV ni obračunan prvem odstavku 30.b členu ZDDV-1

Obdavčljivo po kraju izročitve - člen 56 (1) Direktive

VAT is accounted by the place of disposal under Article 56(1) of Directive

14. Dejavnosti v javnem interesu

/

- opravljajo jih osebe, naštete v ZDDV-1

Oproščeno DDV po prvem odstavku 42. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 132 (1)(a ... q) Direktive o DDV

VAT exempt under Article 132 (1) (a ... q) of VAT Directive

 

- opravljajo jih druge osebe, neprofitno

Oproščeno DDV po 43. členu ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 133 Direktive

VAT exempt under Article 133 of Directive

15. Druge oprostitve

15.1.

Zavarovalniške in pozavarovalniške storitve

Oproščeno DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(a) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(a) of Directive

15.2.

Dobava blaga, za katero ni bilo pravice do vstopnega DDV, v Sloveniji

Oproščeno DDV po 3. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 136 Direktive

VAT exempt under Article 136 of Directive

15.3.

Finančne storitve

Oproščeno DDV po 4. (a ... f) točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(b ... g) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(b ... g) of Directive

15.4.

Dobave poštnih in drugih znamk

Oproščeno DDV po 5. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(h) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(h) of Directive

15.5.

Igre na srečo

Oproščeno DDV po 6. točki 44. člena ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 135(1)(i) Direktive

VAT exempt under Article 135(1)(i) of Directive

16. Posebne ureditve

16.1.

Mali davčni zavezanci

DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. členu ZDDV-1 (nisem identificiran za namene DDV)

DDV ni obračunan po členu 287 Direktive

VAT exempt under Article 287 of Directive

16.2.

Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1 opravljene oz. dobavljene davčnim zavezancem identificiranim za namene DDV v Sloveniji

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1

Obrnjena davčna obveznost po členu 199 Direktive

Reverse Charge under Article 199 of Directive

16.3.

Potovalna agencija

/

/

/

 

- potovanja po EU

Posebna ureditev - potovalne agencije

Posebna ureditev - potovalna agencija

Margin scheme - Travel agents

 

- potovanja po tretjih državah

Oproščeno DDV po 99. členu ZDDV-1

Oproščeno DDV po členu 309 Direktive

VAT exempt under Article 309 of Directive

16.4.

Promet rabljenega blaga, tudi vozil:

/

/

/

 

- v Sloveniji

Posebna ureditev - rabljeno blago

Posebna ureditev - rabljeno blago

Margin scheme - Second hand goods

 

- dobava v drugo državo EU: a) opravi jo oseba, ki ni preprodajalka in ki je imela pravico do vstopnega DDV b) opravi jo preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni c) opravi jo oseba, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV - izvoz v tretje države

Posebna ureditev - rabljeno blago

Posebna ureditev - rabljeno blago

Margin scheme - Second hand goods

16.5.

Dobava in posredovanje investicijskega zlata

Oproščeno DDV po 119. členu ZDDV-1

Oproščeno DDV po členih 346 in 347 Direktive

VAT exempt under Articles 346 and 347 of Directive

17. Drugo

17.1.

Samofakturiranje

Samofakturiranje po tretjem odstavku 81. člena ZDDV-1

Samofakturiranje po členu 224 Directive

Self-billing under Article 224 of Directive

17.2.

Prefakturiranje (v imenu in za račun naročnika)

DDV ni obračunan po točki c šestega odstavka 36. člena ZDDV-1

DDV ni obračunan po členu 79(c) Direktive

Non taxable transaction under Article 79(c) of Directive

17.3.

Zamudne obresti, odškodnine

NI predmet DDV po 3. čl. ZDDV-1. DDV ni obračunan po 13. členu Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

   

 

"Vašemu poslovanju dodajamo vrednost.
VSAK DAN, VSAK TRENUTEK."